Před instalací zařízení dálkového přenosu (ZDP) je třeba nejprve :

 

 

OBJEDNAT MĚŘENÍ DOSTUPNOSTI RADIOVÉHO SIGNÁLU
V případě zájmu o instalaci zařízení dálkového přenosu (dále jen ZDP) a o následný přenos dat ze systému elektrické požární signalizace (dále jen EPS) instalovaného ve vašem objektu na KOPIS HZS je třeba nejprve zaslat objednávku měření dostupnosti radiového signálu (dále jen měření) z objektu v rámci radiové sítě pro HZS Pardubického kraje. Objednávku zašlete na mailovou adresu hzspco@hzspco.cz
 

  • V objednávce uveďte kontaktní informace na osoby, jež budou jednat za investora (provozovatele EPS) a zajistí přístup našim technikům do potřebných prostor (technická místnost, místnost s ústřednou EPS, stoupačky, půda, střecha, apod.) a zajistí přístup na střechu objektu ( žebřík, lešení, plošina).
  • Současně je třeba do objednávky uvést i spojení na odpovědného zástupce či technika EPS a v ideálním případě zajistit jeho přítomnost v době provádění měření signálu vysílaného z objektu a kontroly dostupnosti signálu na KOPIS HZS Pardubického kraje.
  • Dále je vhodné s objednávkou zaslat související technické podklady – Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ) a projektovou dokumentaci EPS.
  • Po obdržení objednávky zpracují naši technici potřebné podklady a dohodnou termín provedení měření a obhlídky objektu.


 

PROVÉST OBHLÍDKU OBJEKTU A ZMĚŘIT DOSTUPNOST RADIOVÉHO SIGNÁLU
Po ukončení obhlídky prostor, provedeném měření, stanovení kabelových tras, určení místa instalace ZDP a určení umístění a potřebného rozsahu anténního systému na objektu, vypracují naši technici protokol o výsledcích měření a souvisejících podmínkách provedení prací a dodávek.
 

  • Na základě výsledku měření vypracujeme výkaz/výměr dodávek a prací potřebných k provedení instalace ZDP a jeho propojení se systémem EPS včetně koordinací se dodavatelem/servisní organizací EPS, koordinacemi s HZS PaK, zkušebním provozem zařízení, atd.
  • Tento výkaz/výměr odešleme odpovědnému zástupci investora, který následně uvedené dodávky a práce objedná.
  • Předpokladem pro provedení výše uvedených prací je souhlasné stanovisko HZS Pardubického kraje s připojením objektu na KOPIS HZS
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti